Top 100 balance

Address
1 VDqTwYBgWvMdJLz5m32ztYugFV3ogaHSz8
2 VXJpxyF6qNxJpqrUP5RCeNk58CnbrwwPbH
3 VFUkVgfAJachPAtqZqGrzJ9XHnWaUqRnbb
4 VW1mRSoUbB4tPe5nAb2bjHhrNh4kdvdmH6
5 VMAL7xGSS2McEDNRHN3SPVaqsUtMgXt8C7
6 VLgfDRvkHKrchfcXpsXkiEBkkrx27acE6L
7 VYkrwqr6Niq8k1jz8DLtsJVXVkX2XFPDcr
8 VQEEMrWxxgWP8ckASA1NM7RftB9PDrqyja
9 VQMgzWrDmnWF6he8XNCT5uPYdKhG1mHtr2
10 VVELhaF5QeRuNt8WR1EtkXyWY42Y79vwx4
11 VUtYF4y2D4Y4FtX7dGpGXJ5hD3QYGRQpuk
12 VRezyVRkVPebKgruypfT6Lbgam3X7Nb8eD
13 VQeWP7z3mExLWfmdte8Egh5vgFiLUG43WS
14 VCxVcUnWFgiLNXMrGs2waG4wJTi2ucykyy
15 VEVnJfDYiQa4FwoMe9Zjxr2H978mGWJKpe
16 VGCw5DuwYLFoNUKy7x4bghwLRBvUAUiCZW
17 VCyZsss4eoREdxFuPLppozcBgnUdtqvqvp
18 VW5gbS6rkikiH7dLnV8c18ocsNABwfEggn
19 VWvZZgbjYZr4VtoHwZVQLXgUGkz53wLQo2
20 VS9EcmYub5KofJpxATAEXdoNmrwnGyH7CB
21 VDGUbVP4HxHZRqJ3yDfwabNsALzUTojXSC
22 VVtWP8VpEfu1xdJZUFUwsRg8w5V1cAPoah
23 VJ9pvPEcuFsNJra6X4nj1KVbCf324RGHh3
24 VKQKHmd2yVm3UKb3fu3UytsmGqima4nRds
25 VHkaVwrpinM7oqoskUStp5hU7fWiowQx87
26 VMhcRSyPyeLQR9oJwS5VzyLGMGdJ3jEB9q
27 VRr54sPWqYdDcM5hfRw88SsU4TsY4gitW5
28 VDYRkKM4Kmghh1258EH6vPSgjctsYUR4Ai
29 VTi2axNTRLpF7VWR3jcCYMQf5HfwPbhBE3
30 VJqu2mvpepR9AtTkhmfxeKKZvifd29ggy6
31 VBJR5p8J4LKZNvgNSctwoTL9xeHDS6og5D
32 VWs6TRTnhfxw3juUaNxXu176Z3WYNuLLT5
33 VDqTqnbvcU54v6JpwujvNFUcH38eYwfypp
34 VMvGYFg4dUXVU1ef2pmtYx8Tkd4BRNp4NW
35 VLe6XGnTratN6xL4zSm9caFDniNcobT4UJ
36 VHAZAboP6RrLc4ugaq18tt9wwKQVS8KXZp
37 VFVKcoLdJG3ccRvdYe5pU6mo76g51pMred
38 VBK2K4HAEtt2m1m7uZQcCoyJX4nk2j7MMP
39 VFEEVJC2J2aJd2d3fXkBNafr125Rw9M27z
40 VKBy8UujFopr4oH6guPNHnSMjM1knjQUi4
41 VEo26TZnSLaPthkMrgeYduqzLBPAoXKMbX
42 VE6VgBwEnQHrsVe6XfkEyyrSnoK2wi5kiz
43 VWHERXNR9MkKF8xrBp9v48dG9mTbG8aWwH
44 VY1kdDYyrQGNoknr8ZdqpqT8zs6BB2oHTE
45 VAz75JMRK9X3gDBKpffPDjcD59oyhFn8q2
46 VL6xzEm6YLjJV39nxa12dKZqR1swwtNwFr
47 VTTLhzAnMCxesC1Vje19kpjtyEPJg4gnmM
48 VUibgR3YotZ8JekQ8w73FaGt4p1xgtnmBR
49 VX7qkPkf3CYaFqSE9YYWdBrjerSdE1rRp2
50 VZojhhsefbEMmE3gggApfyGzifUt2BcLWc
51 VUG2KVHGiKy6aVia5FNGXNwkXgjBDtKvtD
52 VNZYa69PsDSEdL1eJkegoTSNVuvNbDkTcA
53 VLAzJQF59Wqta93GxiZJV3Nwu15jUkYG1Z
54 VCjjUbmbnGiHxYcxVjcMLNmRjThVqEMVmP
55 VCa9x8t8s56LCF6pQHCFWQoWfvYBWgiH8v
56 VYApn8hqMUvFeQP5C8L1pbVaprfDfkeoWW
57 VFFHEzcyVM7iMfw2oNzp2XmDs86cYVSDEH
58 VRjNTEbwFbouEusF2h1tRnLvzB6hRV7r5s
59 VGN3k8TQ959w9n9exDs27HAHtfbXt8ty4i
60 VUJsK1XZ3N2sqKvkFU7cKsiMi6FPvjbJ7Z
61 VJUpWBKybhPibvvtNwPrdtN5QcuEjuJTXz
62 VTmL5cLNsGgPKyEX69BdhnoeuzURwGJLP5
63 VFMDJMfDDaFMnzvrfcwi82xDhPAyBsEgmZ
64 VDfYL488116PKxu9yUra1af7rbZe78rtQS
65 VGXXrCaT5RLH7E2mqryCZvPSEoi46kvhhv
66 VCgBRAPE3L4SCEdTApLQg3vXTMXvhAyucL
67 VKUDwRt4YPfC9NQHy6D5ioJuajYFDGP1g9
68 VT8zw3aBJ6mdo8nE7HmLj3a5hReUuvC6XK
69 VUthe8Byg6aPFJAHhRFmET1A8h9zxBe4Ld
70 VUhDSuv6PAybWtWnhjrSJDgSxkyNCiiRYd
71 VAwg22wLis56H12ZPBxKKTMmifnMTN4QTi
72 VMt4f2DfhK52ALzAQnxDub3dGhqU4SEruF
73 VXpFCJTotrWXxwdNSpdWW75h1pC6cWjef1
74 VJHGMWpvnEYWK2aCYEqU13ZHTM9jLeQ5Mb
75 VBFT4rY9Lj1ahY9NhhNVZbjBgNqHwUzVLS
76 VLTEySEYuuocQsczr5imjEU8V3XLZeFyor
77 VLGLpfjNzXJyPEuonDeo9iTgzDtT3u2tFD
78 VAoHtmbhZ2Uxr2hMBJeZ4j2HhTykFsT6YA
79 VUcuaUWqiTehgetp1Zx1dUBbap6psS24Lq
80 VZpwz8rgpPXMn9Td2PuRoMqmMa7c1ML79U
81 VJDs2zxStsBkgE7Mo9eJbsGVW4qz8rCiS1
82 VNuQZn5fLzYe44xh7WGSdqogeMJT7PJTfz
83 VEV7Kv6mjDvVa4L5mifeY6NQejsu7EC5Jd
84 VCXprKzA9q1a21XXMQZEDzpbkKPKz2vLYc
85 VHLwh1TU3EgGpy5MYUu3Q1sSQTJLRdxTx5
86 VKBrVWaiCGg8diaFDpxRYtmpc2W1AcWc43
87 VXUcML26bxu7btMdgonGxJwQ1yT5pMRwRM
88 VFCc5pBCc8xTdUPhTMztVYYQMSHtckg2BS
89 VVr6ZedXenMHyoZKf3D9esNcS1fmiszqUa
90 VYkFpMcuhKNaUUYEwdXVB1GFKv2WacRiLP
91 VG2QofaC9Fif43ToSLRuV8MqSLNFrNE1Wa
92 VRNBRFZR622qcYgn5T5xScPATE92xtipzJ
93 VXf22Duw4EjwKMuvAoapxnPdadGXKNHevB
94 VMro3EitzVoJXWjFe6reXvyesKF1G3JoQL
95 VRcY6QjEAe8y7WJtasVvYU5gLGqN57EyqW
96 VCmS9BaPJzXvN62ymg3uQ1oS8ULxWjv5CL
97 VRkhoYwvLFWKdVMbzzHWA7QKn8LmC8aPfp
98 VNiTiYnrX8tcTekSCwAaifkaRUtJGjk4pE
99 VSm5Jvo4MvaYiihJWKbg4rRk4ung1USgkU
100 VSPmKsRs14bZWfKBtYwupJDucWoJmjTm6B

Top 100 received

Address
1VPRMNEuX1bo6cmSntveB6sXHEGN4nsSxAm
2VGsP4wHdhctUdzGj1pgPao7H8Gvt1T6QTV
3VWzMouXM3DzRV38n5kymkVNUVZzsxSWX2n
4VK2qRDXnN3ZFBjMN4FCfeaTeLuaJS8rmZR
5VRCUrP6cpJXxz256BM6LJ9ZMV8Q3U6TRXT
6VXJpxyF6qNxJpqrUP5RCeNk58CnbrwwPbH
7VDEVXXjKFMrdimYyMd5HrsHfnACGknCS5Q
8VGgdcNNZCiQvhRgmgNUFUsiYsK4pHWjbQn
9VGynphs8iuhw3Droa7d5g7em68YXN4CcAM
10VTmL5cLNsGgPKyEX69BdhnoeuzURwGJLP5
11VLgfDRvkHKrchfcXpsXkiEBkkrx27acE6L
12VMAL7xGSS2McEDNRHN3SPVaqsUtMgXt8C7
13VW1mRSoUbB4tPe5nAb2bjHhrNh4kdvdmH6
14VVB51fUXsVbtmf6HxbEn5x4iA26qNprCa1
15VFUkVgfAJachPAtqZqGrzJ9XHnWaUqRnbb
16VULHFJpbUbNTtAN6NvK1c3U79mSm1usasj
17VT8zw3aBJ6mdo8nE7HmLj3a5hReUuvC6XK
18VMzJ2uGCFuVJdRtTFetjq3r3ZtHb91Nhnc
19VSCEneu7RXPUUJ9MPHNPe3DKHYXmA4EQS6
20VTrXBiPAt5HE3PaNYdHoiCTikMMNpxPWhe
21VNwiGxD4FzevEwbHorGpXmLq8bfUaMXbfH
22VDqTwYBgWvMdJLz5m32ztYugFV3ogaHSz8
23VQABnEXTzBfyaAaGP5R73kz2dVyGBjPqfp
24VGppHWqpiKY7gEpcxkqwsVDmuVjyiRyHi2
25VJqGj928mGbe5RmpzfWZtJcSWfoWbYXEdm
26VEo26TZnSLaPthkMrgeYduqzLBPAoXKMbX
27VWqUe7Qb1wSskScSSd1ytYCitzRdnhbzgK
28VR9FjpNtkdNhyMLAxwSsG18gc4Jbpn7bmd
29VRBgV2o3So1xyF5SLw42mJZi8GeosamsET
30VJhGgWWrevZQhBBsKhBfa6xCnHWCKbh2Cn
31VDGUbVP4HxHZRqJ3yDfwabNsALzUTojXSC
32VQeWP7z3mExLWfmdte8Egh5vgFiLUG43WS
33VE6VgBwEnQHrsVe6XfkEyyrSnoK2wi5kiz
34VNWpX8a3vYNpxnYTx1txcoNkhGiCdTZm1R
35VAz75JMRK9X3gDBKpffPDjcD59oyhFn8q2
36VUUtTYiRSiUFNaqwoDKabeRQquxJwEurwK
37VQakvCfZH2qhKL6mYyoJ2WzH6Fx1vbckAk
38VGVEgHZEKyMPhEe3ewrX52upDFij1KeyEj
39VWEvxGjchh9QYzMWxYimyrYAHnhhUx8dAD
40VCBCXPA1WDG73w8VgcCr9uvHm3E9Q1PCva
41VL6xzEm6YLjJV39nxa12dKZqR1swwtNwFr
42VJ9pvPEcuFsNJra6X4nj1KVbCf324RGHh3
43VRKoN4BPEr7htbk4ZpQSJ1aXdDBvupa5UD
44VCa9x8t8s56LCF6pQHCFWQoWfvYBWgiH8v
45VYkrwqr6Niq8k1jz8DLtsJVXVkX2XFPDcr
46VFCc5pBCc8xTdUPhTMztVYYQMSHtckg2BS
47VJSK7MYKfikUqD6D8EsQYehkyy1qD4Gbj5
48VFpBmR3vfhSShXiJyPPobrNMsaeYwATkFA
49VKBrVWaiCGg8diaFDpxRYtmpc2W1AcWc43
50VBzGn9BwghbmBcreW1edVKHZaAjR9jWhF7
51VNZYa69PsDSEdL1eJkegoTSNVuvNbDkTcA
52VT5ugQ4dyKxMY79w85SS5zVf9KjTnTnqmg
53VY1ohoQHftV7AWcjz1U8MaDo9sokoHi5yQ
54VQGTzXCo4cWctj6zzGP6JkhLB9ZD9Lc4Y2
55VYVUkSzJ5YuykB7qGcbeauHckZRk6uj9Cn
56VKSVXUDKWPhhSPyECbXoiLApQBQadUFEoS
57VJDs2zxStsBkgE7Mo9eJbsGVW4qz8rCiS1
58VUbp31Y3JZeaDU8Kw7wgdADDwtcQNXP7b7
59VYoS9wpQxRenSu3e33UX2UF3CqcAQyX1aS
60VJqVHQyBf7LwqzKH59Na1dtKZECsHBCRoG
61VHAZAboP6RrLc4ugaq18tt9wwKQVS8KXZp
62VXDSnCCM6nH7N2YZPSUkDGTNAUuZ8aSL6m
63VMaF1aUkbYiTjaQaoucM5MzVKsFTgpszGy
64VRNBRFZR622qcYgn5T5xScPATE92xtipzJ
65VXRZjukaY9xz7M3rEThJZf4SpQ72uoFkzh
66VMhcRSyPyeLQR9oJwS5VzyLGMGdJ3jEB9q
67VLfvrwNpYGCrrCEjf9QNYjZ9LFLHnVSKgi
68VVwQc1UA7DpmRf8PzvnW8hag8aEESd8aGT
69VRjNTEbwFbouEusF2h1tRnLvzB6hRV7r5s
70VQMgzWrDmnWF6he8XNCT5uPYdKhG1mHtr2
71VWpiw6MfRJqk1FGye7zUBcwMG2AVkJzZ9e
72VEjRpb9RqX55KLuct2fFzYAPmR4d8oMyyt
73VJUpWBKybhPibvvtNwPrdtN5QcuEjuJTXz
74VX1hmj7SGkmXBKt6TKYQ32CYrhwRVarDvG
75VTvNSa9qdL29uYn8YDMAKE9V6Zw25QT3TP
76VJo7dbuyFtZmgMKvfES4CzKF4AEocRB9MU
77VN23Ej5vo7o5iRjP7ukxZmYX5Jiaqe6Km6
78VVn8e23kCQY1ep3p7vsa4Z4ke5xbDU7Evr
79VXf22Duw4EjwKMuvAoapxnPdadGXKNHevB
80VUtYF4y2D4Y4FtX7dGpGXJ5hD3QYGRQpuk
81VD6rgnJH6onGEfVXatWaiuEfvyPJZ7ya3n
82VFVKcoLdJG3ccRvdYe5pU6mo76g51pMred
83VGCw5DuwYLFoNUKy7x4bghwLRBvUAUiCZW
84VW5gbS6rkikiH7dLnV8c18ocsNABwfEggn
85VBJR5p8J4LKZNvgNSctwoTL9xeHDS6og5D
86VRr54sPWqYdDcM5hfRw88SsU4TsY4gitW5
87VLe6XGnTratN6xL4zSm9caFDniNcobT4UJ
88VCmS9BaPJzXvN62ymg3uQ1oS8ULxWjv5CL
89VWEbXE13iCxHotmWtjxYHNzmSUh6Ukz89s
90VUhDSuv6PAybWtWnhjrSJDgSxkyNCiiRYd
91VDYEkvxENVLVaeLY8viiniGpvXXTZgZWzr
92VYApn8hqMUvFeQP5C8L1pbVaprfDfkeoWW
93VTi2axNTRLpF7VWR3jcCYMQf5HfwPbhBE3
94VUeBvv5uMg5jxYw5sfYe7QpkhG5RGNJi9J
95VZcUMKbDL5dP4F8Vhr5Bya2Gvdwaypb2pC
96VFBtQePRvcByj5PPG2Sqb4EU5jF2SsJoBp
97VDPmHfaptA77GNfPfGasdn2ryH5JwfzunE
98VQHjsj5As17nzFeBMnNknmmG9daqFqXjpo
99VEGRpLFKBnBbrNDHaFGAF3jeE8ZqqgTYyv
100VWmdvxBD9ECtHGorZojQCgumGQxT2gEgsq

Wealth distribution

Amount (VAULT)%
Top 25
45802.5803648013.74
Top 50
27808.794200008.34
Top 75
26392.052100007.92
Top 100
25949.515700007.79
Total 92.21